Czekamy na Twoje pytania

Czekamy na Twoje pytania Masz pytanie? Napisz do nas – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.

Obrony studiów podyplomowych

W sobotę 2 lipca 2022 r. odbył się egzamin dyplomowy dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Kadry i płace.  Przeprowadziła go komisja w składzie dr Anna Sikorska, dr Helena Wicher i Ilona Małyszek. Egzamin miał formę ustną i obejmował pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i systemów podatkowych.  Wszyscy słuchacze wykazali się wysokim poziomem wiedzy i uzyskali wynik pozytywny.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Egzaminy SEP zdane

27 czerwca 2022 r. studenci trzeciego roku Energetyki przystąpili do egzaminów kwalifikacyjnych do uprawnień elektrycznych z zakresu eksploatacji i dozoru. Egzamin przeprowadziła komisja kwalifikacyjna działającą przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (OZW SEP). Głównym organizatorem był nasz wykładowca dr inż. Przemysław Kędzierski, członek zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego. Do egzaminu podeszło siedmiu studentów. Wszystkim udało się zdobyć wynik pozytywny i uzyskać uprawnienia elektryczne […]

Konferencja zagrożenia formularz

Formularz zgłoszeniowy Konferencja Zagrożenia w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej

Konferencja Platonizm w metafizyce /ontologii

#film https://youtu.be/jNU5ncH5NHUhttps://www.youtube.com/watch?v=sUe4xD7umBw&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=3https://www.youtube.com/watch?v=baEYvLjYMrE&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=3https://www.youtube.com/watch?v=VQ_w6A8eXtk&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=2https://www.youtube.com/watch?v=Uyu6iTL8l40&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=5https://www.youtube.com/watch?v=x-yZW3744oE&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=6https://www.youtube.com/watch?v=0FMaooQ_kUQ&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=8https://www.youtube.com/watch?v=SkKSO0Pum6M&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=9https://www.youtube.com/watch?v=IkHmI8bn6A4&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=10https://www.youtube.com/watch?v=Yd1EYKks95I&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=11https://www.youtube.com/watch?v=R4dh0Ud9_T8&list=PLJxWe9uLn-3tm1A72EO8RfZKfbTpYiOI6&index=7https://www.youtube.com/watch?v=a0ES7amyTdohttps://www.youtube.com/watch?v=ICnWCVL5GLQ