Kurs Online Kultura Bezpieczeństwa

Kurs: Kultura bezpieczeństwa Kultura bezpieczeństwa jest wyrazem tego, jaki jest stosunek danej społeczności do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa oraz jakie wartości w tym zakresie uważane są za istotne. Wysoka kultura bezpieczeństwa jest związana z uwagą przykładaną do zabezpieczenia zdrowia i życia ludzkiego oraz utrzymywania granicy między niezbędnym ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju, a zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami. Сelem kształcenia jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem […]

III Edycja – PRIMUS INTER PARES 2023/2024

Członkowie i Członkinie Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii, w roku akademickim 2023/2024 organizujemy III edycję wydarzenia związanego z przyznaniem przez Opiekuna KNKiK nagrody PRIMUS INTER PARES.

Skip to content