Funkcjonowanie pracy WSZOP w okresie wakacyjnym

Szanowni Państwo,  pragniemy poinformować, że w miesiącu sierpniu nastąpi zmiana w funkcjonowaniu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Kasa WSZOP – nieczynne do 31.08.2022 r. Biuro Studiów Podyplomowych – nieczynne od 1.08.2022 r. do 22.08.2022 r. Biblioteka WSZOP – nieczynne od 6.08.2022 r. do 20.08.2022 r. Dziekanat Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa, Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania, Kolegium Filologii – nieczynne od 1.08.2022 r. do 31.08.2022 r. […]

Obrony prac dyplomowych

Przełom czerwca i lipca to czas egzaminów dyplomowych. W tym roku do egzaminów przystąpiło 373 dyplomantów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studenci pierwszego stopnia zaprezentowali projekty dyplomowe i przystąpili do egzaminu teoretycznego ze znajomości zagadnień związanych ze zrealizowanym  kierunkiem i specjalnością. Z kolei magistranci przedstawiali wyniki swojej pracy dyplomowej oraz zdawali egzamin teoretyczny ze zdobytej wiedzy. Po raz pierwszy w naszej uczelni obrony odbywały się w języku angielskim dla studentów specjalności International […]

Biuro Rekrutacji zaprasza w soboty

Od soboty 9 lipca 2022 r. do końca września, Biuro Rekrutacji WSZOP będzie czynne od poniedziałku do  soboty w godzinach 8:00-16:00. Zapraszamy kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe.  Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na stronie internetowej. 

Przyznanie nagrody w ramach I edycji Primus inter pares

Opiekun Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP – dr Arkadiusz P. Szajna po konsultacji z Zarządem KNKiK, podjął decyzję o przyznaniu nagrody w ramach I edycji PRIMUS INTER PARES w roku akademickim 2021/2022 Weronice Holonie za wyróżniającą się aktywność na rzecz społeczności studenckiej zrzeszonej w strukturach koła naukowego. Laureatka pełniąc funkcję Przewodniczącej KNKiK WSZOP przyczyniła się w sposób istotny do jego rozwoju poprzez m.in. popularyzację koła wśród studentów, podjęte działania […]