Archiwum: Obrony prac dyplomo­wych

Zdjęcie ilustrujące budynek Uczelni z napisem Hello

18.09.2020 r.

Obrony prac dyplomo­wych w ramach Programu 2D

W środę 16 września 2020r. odbyły się egzaminy dyplomowe dla studentów w ramach Programu 2D. Koncepcja podwójnego dyplomu pozwala studentom na uzyskanie tytułów dwóch uczelni – WSZOP oraz Uczelni Partnerskiej w trakcie jednego toku studiów.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

26.06.2020 r.

Polska Komisja Akredyta­cyjna dla kierunku: Zarządzanie

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła program kierunku: Zarządzanie pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym (Uchwała Nr 301/2020 Prezydium PKA z dnia 4 czerwca 2020 r.) Opinia II zespołu nauk społecznych prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin:
 • ekonomia i finanse,
 • geografia społeczno-ekonomiczna
 • i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, uznała, że proces kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach umożliwia studentom kierunku: Zarządzanie osiągnięcie założonych efektów uczenia się.
To już kolejna pozytywna ocena PKA, w marcu korzystną opinię Komisja wydała dla kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji. Zobacz więcej o polityce jakości kształcenia.
15.04.2020 r.

Finałowa wideokon­ferencja w ramach konkursu

Finał XIV edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych organizowanego jest przez Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej pod auspicjami: Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk Jury w składzie wysłuchało prezentacji laureatów i obradowało w formie wideokonferencji:
 1. mgr inż. Piotr Buliński – firma Symkom,
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak – Politechnika Częstochowska,
 3.  mgr inż. Maciej Kryś – firma MESco,
 4. prof. dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł – Politechnika Śląska,
 5.  prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski – Politechnika Częstochowska,
 7. prof. dr hab. inż. Tomasz Kowalewski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 8. prof. dr hab. inż. Witold Elsner – Politechnika Częstochowska,
 9. prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki – Politechnika Śląska
oraz zgodnie uznali, że poziom merytoryczny tegorocznych prac prezentowanych przez finalistów był wysoki. Po naradzie, Jury ustaliło ranking finałowych prac oraz przyznało nagrody pieniężne:
 1. Pierwsze miejsce i nagroda 3000 zł dla mgr. inż. Piotra Raczkowskiego
 2. Drugie miejsce i nagroda 2000 zł dla mgr. inż. Piotra Wiśniewskiego
 3. Trzecie miejsce i nagroda 1000 zł dla mgr. inż. Marcina Wójcika
Serdeczne gratulacje dla laureatów!

28.03.2020 r.

Kolejne pozytywne oceny PKA

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła kierunek

To już trzecia pozytywna ocena dla tego kierunku na ZiIP. Gratulacje dla Kolegium Nauch Technicznych i Zarządzania. WSZOP wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno studentów, jak i szkolnictwa wyższego.

Wobec częstych zmian w systemie prawnym, regulującym prowadzenie studiów, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju szkolnictwa wyższego, Władze WSZOP podejmują decyzje o utworzeniu własnych rozwiązań systemowych. Mają one na celu zapewnienie akademickich standardów oraz unowocześnienie programów kształcenia tak, aby nieposiadający doświadczenia zawodowego absolwenci byli przygotowani do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

Zobacz więcej o polityce jakości kształcenia.

17.02.2020 r.

Absolwenci WSZOP idą w świat!

W ostatnich tygodniach miały miejsce obrony prac inżynierskich, magisterskich bronili się także słuchacze studiów podyplomowych. Na egzamin dyplomowy składała się zarówno obrona pracy, jak
i udzielenie odpowiedzi na pytania sprawdzające wiedzę z kilku lat studiów.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

10.01.2020 r.

Spotkanie Noworoczne 2020

Spotkanie Noworoczne za nami. Tradycyjne zebranie władz, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych WSZOP w Browarze Mariackim przy wyśmienitych daniach i w doskonałej rodzinnej atmosferze.

Poza życzeniami Pani Kanclerz Małgorzaty SikorskiejRektora prof. dr hab. inż. Bohdana Mochnackiego miało miejsce krótkie podsumowanie działań jak i zapowiedź najbliższych wyzwań. Teraz pełni motywacji i zapału patrzymy wspólnie na nowy rok.

24.05.2019 r.

Podwójny dyplom zdobyty!

Wczoraj odbyły się obrony prac magisterskich w ramach Programu 2d!

Program podwójnego dyplomu pozwala studentom na uzyskanie dyplomów dwóch uczelni (WSZOP oraz uczelni partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów.
Do tej pory ponad 120 studentów uzyskało już podwójny dyplom!  

Aktualnie w programie biorą udział  studenci z Maroka, Egiptu, Jemenu, Nigerii oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

02.05.2019 r.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredyta­cyjnej!

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Komisja wyróżniająco oceniła koncepcję kształcenia WSZOP jaką jest „Wszechstronne wykształcenie i praktyczne przygotowanie zawodowe absolwentów do rynku pracy” oraz „Pielęgnowanie kultury i rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.”

Doceniona została również kadra naukowa „(…)Zatrudnieni w Uczelni i prowadzący zajęcia na ocenianym kierunku studiów nauczyciele akademiccy posiadają niekwestionowany dorobek naukowym w dziedzinach i dyscyplinach nauki związanymi z efektami kształcenia. Co równie ważne posiadają także bogate doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią. Do mocnych stron zaliczyć można także szkolenia wewnętrzne nauczycieli akademickich związane z szerokim spektrum działalności uczelnianej i udziału w niej kadry”.

PKA pozytywnie oceniła także programy kształcenia, współpracę międzynarodową oraz  współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które przyczyniają się do  „(…)doskonalenia programów nauczania oraz podnoszenia kwalifikacji studentów i ich konkurencyjności na rynku pracy”.

Komisja dostrzegła również unikatowe w skali kraju stanowiska naukowo-badawcze, nowoczesne oprogramowanie, sprzęt IT oraz system zajęć terenowych. 

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA (PKA) jest niezależną instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.

Cały raport dostępny na: www.pka.edu.pl

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

12.04.2019 r.

Tytuł magistra dla studentów z Ukrainy!

11 i 12 kwietnia odbyły się obrony prac magisterskich na Wydziale Humanistyczno-Społecznym WSZOP.

Miło nam poinformować, że komisja egzaminacyjna bardzo wysoko oceniła wiedzę studentów! Tytuł magistra zarządzania otrzymało 25 absolwentów katowickiej uczelni, którzy na studia przyjechali aż 
z Ukrainy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

09.11.2018 r.

Uroczyste wręczenie dyplomów

W piątek 9 listopada 2018 roku w Sali Senatu WSZOP na uroczystym wręczeniu dyplomów spotkali się Absolwenci, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018.

Rektor prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki złożył gratulacje wszystkim, którzy pomyślnie zdali egzamin dyplomowy, życząc im wielu sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – dr inż. Danuta Zwolińska gratulując Absolwentom zachęcała ich do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji.

Rektor prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki wręczył dyplomy Absolwentom studiów licencjackich, inżynierskich, a także magisterskich. W pierwszej kolejności dyplomy otrzymały osoby, które ukończyły studia z wyróżnieniem.

Wszystkim Absolwentom życzymy dalszych sukcesów oraz liczymy na kolejne spotkanie podczas studiów II stopnia oraz studiów podyplomowych.

16.07.2018 r.

Świadectwa wręczone!

Gratuluję ukończenia studiów podyplomowych i mam nadzieję,
że będziecie ambasadorami naszej Uczelni
– powiedział JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki, podczas wręczania świadectw absolwentom studiów podyplomowych. W roku akademickim 2017/2018 studia podyplomowe ukończyły 82 osoby.

Świadectwa odebrali absolwenci kierunków: BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (edycja XXIX), Metrologia w przemyśle (edycja II), Kadry i Płace (edycja III), Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (edycja XXII) oraz Kryminalistyka i Toksykologia Sądowa (edycja I). Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych WSZOP odbyła się 13 lipca 2018 r.

Cieszymy się, że wybraliście naszą Uczelnię. To jest dla nas zaszczyt – mówił prof. dr hab. inż. Janusz Mirosławski, kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Higieny Pracy WSZOP.

Gratulacje złożyli także dr inż. Danuta Zwolińska, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych oraz Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, dr Jacek Skorus. Katarzyna Becker-Matrić oraz Piotr Buffi, w imieniu wszystkich absolwentów, złożyli podziękowania kadrze akademickiej WSZOP.

Uroczystość była też okazją do wspomnień, anegdot i prezentacji własnych dokonań. Na zakończenie wystąpił Dawid Klimanek, absolwent studiów podyplomowych WSZOP na kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem. Dawid Klimanek jest wokalistą rydułtowskiego zespołu „Głębia”, który promuje przestrzeganie przepisów BHP.

Skip to content