Okładka Analiza właściwości metrologicznych przepływomierzy próbkujących z czujnikami powierzchniowymi
Logo Funduszy Europejskich - Program regionalny

Analiza właściwości metrologicznych przepływomierzy próbkujących z czujnikami powierzchniowymi

Autor: Witold Krieser
ISBN: 978-83-61378-47-1
Rok wydania: 2015

Spis treści

Zaprezentowana analiza metrologiczna została przeprowadzona poprzez obliczanie współczynników wzorcowania dla różnych rozkładów prędkości oraz różnych konfiguracji urządzenia pierwotnego przepływomierza próbkującego. Obliczenia te pozwalają na najlepszy dobór położenia czujnika przepływomierza w przekroju pomiarowym oraz na przeprowadzenie analizy błędów w różnorodnych warunkach pomiaru. W monografii dokonano zestawienia współczynników wzorcowania dla różnych rozkładów prędkości. W literaturze zarówno polskiej jak i zagranicznej nie pojawiło się tak obszerne i szerokie zestawienie związane z tą grupą przepływomierzy.

Skip to content