Szkoły Partnerskie

WSZOP podejmuje współpracę w zakresie popularyzacji wiedzy i wspierania działań mających na celu upowszechnienie nauki, kultury i sportu w szkołach w regionie śląskim. W ramach partnerstwa organizowane są wykłady otwarte, konkursy z nagrodami, spotkania z wybitnymi ludźmi nauki, kultury i sztuki, akcje „Tydzień Bezpiecznego Internetu” lub „Dzień Kultury Krajów Anglojęzycznych”. Przedstawiciele Uczelni są zapraszani na jubileusze, uroczystości zakończenia roku oraz „Dni Przyjaciół Szkoły”.

Ponadto w roku szkolnym dla uczniów Liceów i Techników organizowane są Ciekawe lekcje (zajęcia prowadzone przez naszych wykładowców na terenie szkoły) Akademie Bezpieczeństwa i Akademie Młodego Inżyniera (zajęcia prowadzone przez naszych wykładowców w laboratoriach WSZOP), a także co roku jeden wybitny maturzysta ma szansę zdobyć Promesę Rektora na darmowy rok studiów we WSZOP.

Kontakt w sprawie partnerstwa: Krystyna Sobecka @: ksobecka@wszop.edu.pl