Specjalność na kierunku
Zarządzanie

Studia licencjackie

Psychologia
w biznesie
z językiem obcym

specjalność:

Psychologia w biznesie z językiem obcym

kierunek:

Zarządzanie

Wypełnij formularz online
i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
3 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Atuty specjalności

Wszechstronny rozwój umiejętności menedżerskich – zarówno tych „twardych”, jak i „miękkich” kompetencji.

Specjalistyczny, biznesowy język angielski.

Praktyczne podejście do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

W ramach studiów na kierunku Zarządzanie można po pierwszym roku jeden semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne: 

 • FHWien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication, Wiedeń, Austria
 • Artevelde University College Ghent, Gandawa, Belgia
 • University of Plovdiv PaisiiHilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Chorwacja
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Euroacademy, Tallinn, Estonia
 • Vilnius Cooperative College, Wilno, Litwa
 • HochschuleWissenschaften Coburg, Coburg, Niemcy
 • University of Vechta, Vechta, Niemcy
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • University of Turin, Turyn, Włochy

Studia łączą ze sobą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania i psychologii. Studenci specjalności poznają style zarządzania w przedsiębiorstwachmodele strategii rozwoju organizacji. Na zajęciach przyszli menadżerowie uczą się, jak wykorzystywać psychologiczne mechanizmy w skutecznym kierowaniu zespołem, prowadzeniu negocjacji, pozyskiwaniu klientów i budowaniu efektywnych strategii marketingowych.

Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego zasobów wewnętrznych. Studia przygotowują do dostosowania firmy do zmieniających się warunków otoczenia gospodarczego. Absolwent, bogatszy o wiedzę i kompetencje psychologiczne, sprosta wymaganiom, stawianym nowoczesnym menedżerom i specjalistom w zakresie zarządzania i marketingu.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (36 rat)
400 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
13 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
14 400 zł
Zniżki

przy złożeniu dokumentów do 30 września br: 

 • opłata wpisowa 50 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł
  UWAGA! Przy złożeniu dokumentów do 15.09.2021 r. opłata wpisowa 0 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: