Przedłużenie bonifikaty na studia

Pragniemy poinformować, że następuje wydłużenie terminu bonifikat na studia w semestrze zimowym 2021/2022. W przypadku rejestracji i złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacji WSZOP do dnia 31 lipca 2021 r. przysługuje bonifikata na studia:

  • stacjonarne w wysokości zwolnienia czesnego za drugi semestr studiów
  • niestacjonarne w wysokości 20% zniżki czesnego na drugi semestr studiów
  • pierwszego stopnia na kierunku ZIP i energetyka w wysokości 10% zniżki za wynik z matury z matematyki co najmniej 80% na poziomie podstawowym

Zapraszamy do rejestracji, rekrutacja trwa!