Studia

podyplomowe

Prawo pracy
i ubezpieczeń
społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia podyplomowe
1 rok

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Dzisiejsza gospodarka wymusza na pracodawcach zatrudniania wszechstronnie wykształconych pracowników specjalizujących się w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnego rynku pracy od 15 lat prowadzimy studia podyplomowe z tego zakresu.

Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych praktyków: inspektorów pracy i ZUS-u, sędziów, radców prawnych oraz doświadczonych menedżerów działów personalnych.

Uzyskane dokumenty:

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat odbytych warsztatów psychologicznych
Zdjęcie ilustrujące kierownika studiów podyplomowych
Kierownik studiów:
dr Anna Sikorska

Doktor nauk prawnych, specjalność prawo pracy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagielońskim..

Wykładowca przedmiotów prawo pracy oraz ochrony danych osobowych.
Prorektor ds. współpracy i rozwoju.