Najnowsze zmiany
w prawie pracy

Termin: 25 maja 2023 r.

Forma szkolenia: stacjonarnie lub online

Koszt: 350 zł

Miejsce: WSZOP ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Najnowsze zmiany w prawie pracy”, które odbędzie się 25 maja 2023 r. 

Celem szkolenia jest ukazanie uczestnikom najnowszych regulacji w kodeksie pracy, które zostały wdrożone w ostatnim czasie. 

Wymiar 6 godzin

Ramowy program

Kontrola trzeźwości

 • Zasady przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku wprowadzenia kontroli trzeźwości w zakładzie pracy
 • Skutki stwierdzenia/braku stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

 • Zmiany w nawiązywaniu umowy na okres próbny
 • Przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie (wyłączenia)
 • Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę

Praca zdalna

 • Zasady wykonywania pracy zdalnej
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Okazjonalna praca zdalna

Urlopy i dodatkowe dni wolne na sytuacje nadzwyczajne

 • Zwolnienie od pracy wskutek działania siły wyższej
 • Urlop opiekuńczy: wymiar, przesłanki, dokumentowanie
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla pracowników-ojców i obowiązek jego wykorzystania
 • Zmiany w urlopie ojcowskim: termin wykorzystania
 • Elastyczna organizacja pracy dla pracownika wychowującego dziecko do lat 8
Koszty
Szkolenie "Najnowsze zmiany w prawie pracy"
350 zł

Opłatę prosimy wpłacać na konto:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mBank S.A. O/Katowice:

66 1140 1078 0000 4048 1400 1003

W opisie przelewu proszę podać nazwisko i imię uczestnika oraz skróconą nazwę: szkolenie prawo pracy.

W celu wystawienia faktury VAT prosimy o kontakt: @: kasa@wszop.edu.pl 
T: 32 355 97 80

Uczelnia nie jest płatnikiem VAT.

Rejestracja

Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Ilona Małyszek
Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

@:imalyszek@wszop.edu.pl
Tel. tel. (32) 355 97 97 wew. 25

Skip to content