Studia inżynierskie

Specjalność na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Logistyka
w prze­myśle i handlu

specjalność:

Logistyka w przemyśle i handlu

kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wypełnij formularz online
i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia inżynierskie
3,5 roku
Studia dzienne
Studia zaoczne

Specjalność łączy tematykę z obszaru zarządzania, informatyki i logistyki. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji do zarządzania procesami logistycznymi w nowoczesnej organizacji. Program kształcenia obejmuje zagadnienia takie jak: zarządzanie łańcuchem dostaw, sprzedażą i relacjami z klientami, analiza i pomiar systemów logistycznych oraz prognozowanie zapotrzebowania i zarządzania zapasami.

Logistyk to osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafi ona szczegółowo zaplanować każde posunięcie przedsiębiorstwa tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i przynosił zysk. Logistyk to ceniony, poszukiwany na rynku pracy i dobrze opłacalny zawód.

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z logistyką, spedycją, handlem, produkcją oraz usługami.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (42 raty)
400 zł
opłata semestralna (7 rat)
2 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
15 400 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
16 800 zł
Zniżki

przy złożeniu dokumentów do 30 września br: 

 • opłata wpisowa 50 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł
  UWAGA! Przy złożeniu dokumentów do 15.09.2021 r. opłata wpisowa 0 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: