Studia magisterskie

Specjalność na kierunku
Zarządzanie

Coaching
i mentoring
w organizacji

specjalność:

Coaching i mentoring w organizacji studia

kierunek:

Zarządzanie

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
2 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Coaching i mentoring to obecnie jedne z najbardziej skutecznych form wspierania rozwoju ludzkiego potencjału i zwiększania efektywności działania. Studia na specjalności Coaching i mentoring w organizacji pozwalają na poznanie istoty i zasad coachingu biznesowego, zawodowego oraz tzw. life-coachingu.

Program kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy o pracy oraz etyce coacha i mentora, a także o sesjach coachingowych i mentoringowych. Zajęcia w formie interaktywnych warsztatów prowadzone są przez certyfikowanych coachów. Absolwenci studiów będą dysponowali wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi do stosowania metod coachingu i mentoringu dla potrzeb pracowników i organizacji.

Coaching i mentoring – perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

 • jako specjaliści do rozwijania kapitału ludzkiego w organizacji, pracujący zarówno w dziale HR, jak i na stanowiskach menedżerów,
 • jako specjaliści zawodowo wspierający ludzi w ich karierze zawodowej i rozwoju osobistym,
 • w roli coachów i mentorów, zarówno w organizacjach, jak i prowadząc własne działalności gospodarcze.

Coaching i mentoring w organizacji - studia magisterskie we WSZOP

Studia we WSZOP realizowane są przy użyciu nowoczesnych metod i technik kształcenia. Niezależnie od tego, czy chcesz zostać coachem, pomóc innym w osiągnięciu pełnego potencjału, czy też nieść konkretną pomoc i wsparcie w zakresie różnych umiejętności, studia magisterskie na specjalności Coaching i mentoring pomogą Ci w osiągnięciu tych celów. Studia umożliwiają zdobycie cennych umiejętności i niezbędnych kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich oraz jako trener osobisty. Coaching i mentoring w organizacji studia magisterskie II stopnia prowadzone są w naszej uczelni w trybie dziennym i zaocznym. Sprawdź dostepny na naszej stronie internetowej program studiów na specjalności Coaching i mentoring w organizacji.

Coaching i mentoring - studia z przyszłością

Studia na specjalności Coaching i mentoring przygotowują do podjęcia pracy w wielu obszarach. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w zakresie mentoringu lub doradztwa zawodowego albo prowadzić warsztaty coachingowe, lub zajęcia motywacyjne. We WSZOP stawiamy na innowacyjne podejście do procesu kształcenia - stale udoskonalamy program studiów i dostosowujemy go do oczekiwań rynku pracy i wymagań naszych studentów. Oferujemy studia i specjalności, które są najbardziej przyszłościowe. W toku studiów studenci uczą się przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalnościowych. Na specjalności Coaching i mentoring w organizacji prowadzimy między innymi zajęcia z brandingu i komunikacji marki, na których studenci mogą dowiedzieć się jak przygotować strategię marki lub, promować ją w social mediach.
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
590 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
11 900 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 300 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: