Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Jakością

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. - logo

Certyfikat pozwala na nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania audytów w zakresie Systemów Zarządzania Jakością. 

Certyfikat poprzedzony jest kursem obejmującym takie zagadnienia jak: 

  • omówienie ośmiu zasad zarządzania
  • omówienie korzyści dla firmy z wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
  • analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w aspekcie audytowania
  • audytowanie według wytycznych normy PN-EN ISO 19011
  • ćwiczenia praktyczne: lista pytań audytowych, prowadzenie wywiadu audytowego, odniesienie dowodów z audytu, identyfikacja niezgodności, analiza raportów.

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji ZETOM.