specjalność:

Bezpieczeństwo pożarowe

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

specjalność:

Bezpieczeństwo pożarowe

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia magisterskie

4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Specjalistyczna, praktyczna wiedza związana
z zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym, podejmowaniem odpowiednich działań i ich koordynowaniem w sytuacjach kryzysowych.

Wysoko wykwalifikowana kadra, składająca się z praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Bezpieczeństwo Pożarowe – program kształcenia

Specjalność Bezpieczeństwo pożarowe adresowana jest do tych studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują na pożarnictwie i zarządzaniu kryzysowym, a swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w służbach gaśniczo-ratowniczych.

W obliczu wyzwań wynikających ze zmieniających się zagrożeń związanych z rozwojem technologii czy też zmian geopolitycznych konieczne jest wykształcenie kadry przygotowanej do przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne oraz wybuchowe, wyposażonej w wiedzę w zakresie inżynierii bezpieczeństwa oraz technik ratowniczych.

Studia na specjalności bezpieczeństwo pożarowe w pełni przygotowują do pełnienia odpowiedzialnej roli zawodowej w obszarze przeciwdziałania i reagowania na te zagrożenia.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji, absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są zwolnieni z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

We WSZOP stale inwestujemy w warunki studiowania zapewniając tym samym dostęp do nowoczesnego programu kształcenia. Wsparcie w tych działaniach organizujemy przy udziale naszej wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej. Studia na specjalności Bezpieczeństwo pożarowe pozwalają na zdobycie cennej wiedzy i kompetencji, które umożliwiają rozpoczęcie pracy w służbach gaśniczo-ratowniczych. W ramach cyklu kształcenia na specjalności Bezpieczeństwo pożarowe można semestr studiów odbyć poza granicami naszego kraju. Wyjazd na studia organizowany jest w ramach programu Erasmus+.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
595 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
550 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
12 050 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 450 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
wpisowe 50 zł

przy złożeniu dokumentów do końca rekrutacji.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content